Να είμαστε εκεί, που λείπουν οι άλλοι

Δεν αποτελούν – δυστυχώς – έκπληξη τα στατιστικά της Eurostat, που κατατάσουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη 14η θέση της λίστας των 20 φτωχότερων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτυπώνει απλά μια δυσάρεστη πραγματικότητα, αίτιο και αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της “φυγής” των νέων ανθρώπων, του εργατικού δυναμικού, προς την ηπειρωτική Ελλάδα ή το εξωτερικό.

H Περιφέρεια, θεσμικά ως φορέας Αυτοδιοίκησης, είναι συνυπεύθυνη για την κατάσταση αυτή. Έχει στα χέρια της την διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών κονδυλίων που στοχεύουν σε έργα πνοής και υποστήριξης.

Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Πως θα το κάνουμε αυτό;

Ενισχύοντας τομείς, που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, να αυξήσουν το εισόδημα όσων απασχολούνται σε αυτούς και να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας, όπως ο Αγροκτηνοτροφικός τομέας και ο Τουρισμός. Επιπλέον, βάζοντας ως προτεραιότητα την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα, άλλα και με έργα υποδομής που πέρα από την απασχόληση όσων εργαστούν σε αυτά, θα έχουν προστιθέμενη αξία για το σύνολο των κατοίκων.

Ευθύνη μας είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται με ορθολογική διαχείριση, άλλα και να δημιουργούμε ευκαιρίες. Να είμαστε εκεί, που λείπουν οι άλλοι!

Πιστεύουμε, πως με συνεργασία και συλλογική προσπάθεια μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα! Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας! Αρκεί να τολμήσουμε όλοι μαζί!

Παναγιώτης Χριστόφας

Δείτε τις θέσεις μας εδώ.