Να μπει τέλος στην υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Είναι τουλάχιστον λυπηρό, ότι ενώ απομένουν λίγοι μόλις μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του τρέχοντος Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, αυτό δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά σε άλλο νησί πέρα από τη Λέσβο.

Ουσιαστικά αποτελεί, όμως, και σοβαρό πρόβλημα για την δημοκρατική λειτουργία του και για την ισότιμη συμμετοχή όλων των Περιφερειακών Συμβούλων όλων των νησιών μας, καθώς η συμμετοχή μέσω τηλεδιασκέψεων, μπορεί να συμπληρώσει άλλα δεν μπορεί και δεν πρέπει με τίποτα να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου την φυσική παρουσία τους.

Πως να μην υποβαθμίζεται συνολικά ο ρόλος της Περιφέρειας, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν αγγίζει καν ζητήματα, τα οποία ξεφεύγουν από τα στενά όρια αρμοδιοτήτων του, ωστόσο επηρεάζουν σημαντικά τις ζωές των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου;

Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική.

  1. Επαναφέρουμε τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
  2. Δίνουμε έτσι την ευκαιρία και στους κατοίκους των νησιών μας να παραστούν σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και να ενημερωθούν για τις θέσεις όσων συμμετέχουν σε αυτό και τις αποφάσεις τους. Να αναπτύξουν «περιφερειακή συνείδηση», να νιώσουν ότι είμαστε όλοι μέλη της ευρύτερης Περιφέρειας.
  3. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, όχι για να αντικαταστήσουμε διαδικασίες που θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες, άλλα για να τις εμπλουτίσουμε. Για να λύσουμε προβλήματα, που οφείλονται σε αντικειμενικές δυσκολίες, ή και (γιατί όχι) για να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε κάτοικο του Βορείου Αιγαίου, όπου κι αν βρίσκεται, να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις μέσω διαδικτύου.

Έχουμε κάνει εξ’ αρχής σαφή τη θέση μας. Θέλουμε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με διαφανείς διαδικασίες, χωρίς αποκλεισμούς.

Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε στην επόμενη ημέρα για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.