Ο λόγος δίνεται σε αυτούς που ανήκει, στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου!

Η ομάδα μας ονειρεύεται ένα Βόρειο Αιγαίο φιλόξενο πρώτα για τους κατοίκους των νησιών του.

Πιστεύουμε σε έναν θεσμό, αυτό της Περιφέρειας που η λειτουργία του θα βασίζεται στη συμμετοχή και τη διαβούλευση.

Είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι που βγαίνουμε μπροστά θέλοντας να δώσουμε οι ίδιοι λύσεις στα προβλήματά μας και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο. Δεν προερχόμαστε από πολιτικές ελίτ αντιθέτως είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες, σκληρά εργαζόμενοι, ζούμε στον τόπο μας και θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία στους νέους να γυρίσουν πίσω στα  νησιά τους, να εργαστούν, να φτιάξουν σε στέρεες βάσεις το μέλλον τους.

Θελήσαμε να ξεσηκώσουμε τους νέους που έχουν απαξιώσει την πολιτική ακόμη και αυτή στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν βρίσκουν νόημα ούτε απαντήσεις στα προβλήματά τους και στις αγωνίες τους. Τους καλέσαμε να συμμετέχουν στις εκλογές και να στείλουν το δικό τους ξεκάθαρο μήνυμα πως αυτή είναι νεολαία, είναι το παραγωγικό κεφάλαιο, είναι η σύγχρονη σκέψη, είναι το παρόν και το μέλλον.

Στοχεύουμε στην ανανέωση του  πολιτικού σκηνικού στην τοπική αυτοδιοίκηση και δίνουμε το παράδειγμα για την ανάμειξη του καθημερινού κατοίκου των νησιών μας σε περιβάλλον συνεργασίας, αποδοχής και σύμπνοιας και σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής.

Όνειρό μας να μετατρέψουμε αυτόν τον άνισο εκλογικό αγώνα, χωρίς πολλά υλικά μέσα, παρά μόνο το ανθρώπινο κεφάλαιο, σε ευκαιρία αλλά και παράδειγμα προς μίμηση ώστε να δείξουμε πως το δίκαιο και το γνήσιο είναι αυτό που μπορεί να επικρατήσει και να αντιστρέψει τη συνολική εικόνα του Βόρειου Αιγαίου. Οραματιζόμαστε το Βόρειο Αιγαίο, ως πρωτοπόρο στην αναπτυξιακή του πορεία, παράδειγμα λειτουργίας και διαχείρισης, καινοτόμο, μέσα σε ένα πλαίσιο πραγματικά σκληρής δουλειάς, και ξεκάθαρων στόχων.

Προσβλέπουμε στην ισχυρή και δυναμική περιφερειακή διοίκηση που θα έχει άποψη και ετοιμότητα να συνδράμει σε κάθε τομέα που αφορά στους κατοίκους των νησιών ακόμη κι αν αυτός δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της αλλά χρειάζεται την συμβολή της προκειμένου να προστατευτεί και υποστηριχτεί ο άνθρωπος κι ο τόπος.

Επιθυμούμε να δώσουμε αξία και λόγο σε κάθε νησί ξεχωριστά.

Εκφράζουμε το κοινό αίσθημα,  ότι ήρθε η ώρα να λαμβάνονται οι αποφάσεις από «εμάς για εμάς» από αυτούς δηλαδή  που οι συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται τους αφορούν άμεσα.

Γι’ αυτό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που οραματιζόμαστε ο λόγος θα δοθεί στους ανθρώπους της δουλειάς, στους ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί, δεν είναι καριερίστες, δεν έχουν ίδια συμφέροντα.

Ο λόγος θα δοθεί σε αυτούς που ανήκει, στους κατοίκους!