Οι ομάδες εργασίας της παράταξης «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» στη Λέσβο

Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της παράταξης «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» και την υποστήριξη του ρόλου των εκλεγμένων συμβούλων της στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την επόμενη τετραετία, δημιουργήθηκαν δώδεκα (12) ομάδες εργασίας στη Λέσβο. Οι ομάδες αυτές, έχουν ως στόχο την παρακολούθηση των σχετικών θεμάτων, την αξιολόγηση των πολιτικών της Περιφερειακής Αρχής αλλά και – το σημαντικότερο – τη διαμόρφωση προτάσεων για τους τομείς αυτούς, σε συνεργασία με τους πολίτες και αρμόδιους φορείς.

Οι ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχει το σύνολο σχεδόν του συνδυασμού, και οι αντίστοιχοι συντονιστές τους για ένα (1) χρόνο είναι οι εξής:

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ με συντονιστή τον Σωκράτη Πιττό.
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με συντονιστή τον Παντελή Βερρή.
 3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με συντονιστή τον Δημήτρη Σαλιαμπούκο.
 4. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ με συντονιστή τον Νίκο Μουτάφη.
 5. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ με συντονίστρια τη Μάρω Καραμανώλη.
 6. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με συντονιστή τον Παναγιώτη Προβέτζα.
 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με συντονιστή τον Νίκο Καρασάββα.
 8. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με συντονιστή τον Νίκο Βακιρλή.
 9. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με συντονιστή τον Νίκο Σπανό.
 10. AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με συντονιστή τον Παντελή Βερρή.
 11. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ με συντονίστρια τη Ρίτσα Βαλάκου.
 12. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με συντονίστρια τη Νάντια Καλατζή.

Αντίστοιχες ομάδες εργασίας θα δημιουργηθούν σταδιακά και στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τύπου της παράταξης «ΤΟΛΜΑΜΕ για το Βόρειο Αιγαίο» ορίζεται η Βάσω Αποστόλου.