Συνάντηση Παναγιώτη Χριστόφα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου ΑΣΠΙΔΑ για τα προβλήματα του κλάδου της εστίασης

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συλλόγου καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας ΑΣΠΙΔΑ, Νίκο Γιαννάκα, πραγματοποίησε με τηλεδιάσκεψη ο Παναγιώτης Χριστόφας, κατά την οποία συζήτησαν για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της εστίασης, ο οποίος πλήττεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Σχετικά με τη συνάντηση, ο κ. Χριστόφας αναφέρει:

«Συζητήσαμε για τα προβλήματα του κλάδου της εστίασης, και για τα σχετικά αιτήματα προς την Κυβέρνηση, που αφορούν άμεσες αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και σωστότερη εφαρμογή μέτρων για μειωμένο ΦΠΑ, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, κατάργηση προκαταβολής φόρου για το 2020, ρυθμίσεις δόσεων κλπ, αλλά και προς τους Δήμους της Λέσβου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απαλλαγές από δημοτικά τέλη (ανταποδοτικά τέλη, τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων κλπ) για όσο διαρκεί η κρίση και σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους, τα οποία είναι ρεαλιστικά και θεωρούμε πως οι δύο Δήμοι θα κάνουν δεκτά.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, αυτό που προτείνουμε ως παράταξη, είναι να διαμορφωθούν προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων εστίασης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΠΕΠ που δεν έχουν απορροφηθεί και είναι διαθέσιμοι.

Πιστεύουμε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηριχθεί ο κλάδος, όχι μόνο γιατί οποιοδήποτε πλήγμα θα επηρεάσει άμεσα και τον Τουρισμό, με τον οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένος, αλλά κυρίως επειδή αναφερόμαστε σε έναν τομέα, που απασχολεί και αυτός χιλιάδες εργαζόμενους και οικογένειες, τους οποίους σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε απροστάτευτους.»