Το πρόγραμμα μας

«Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο»

Τίτλος πρόκληση για την ανάληψη της τεράστιας ευθύνης που συνειδητά ζητάμε να αναλάβουμε.

 

Ζητάμε την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των πολιτών του Βορείου Αιγαίου με το βλέμμα στραμμένο στο αναπτυξιακό μέλλον των νησιών μας. Ζητάμε τη συνειδητή επιλογή σας και ψήφο σας σε ανθρώπους εμπιστοσύνης, που έχουν αναδειχτεί στις τοπικές κοινωνίες για το επιτυχημένο έργο τους, σε νέους ανθρώπους που έχουν γνώση και επιστημονική κατάρτιση για να μπορούν να σταθμίσουν τις ανάγκες και να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα. Τολμάμε ένα συνδυασμό που μπορεί να οραματιστεί, να προγραμματίσει, να πραγματοποιήσει, να ελέγξει.

 

Η τελευταία δεκαετία της κρίσης έθεσε τη χώρα μας και ειδικότερα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε τεράστια δοκιμασία, πλήττοντας την οικονομία των νησιών μας. Επιπρόσθετα η εξέλιξη του μεταναστευτικού δημιούργησε ρήγμα στην κοινωνία και επηρέασε αρνητικά την εικόνα μας.

 

Ως θεσμός η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για την χάραξη της αναπτυξιακής πορείας και διαθέτει εργαλεία προκειμένου να την πραγματοποιήσει. Η παρούσα περιφερειακή διοίκηση δεν τα χρησιμοποίησε επαρκώς, δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και έμεινε απλός παρατηρητής. Δεν είχε τα κατάλληλα αντανακλαστικά, δεν δημιούργησε συνέργειες, δεν αφουγκράστηκε την ανάγκη για ουσιαστική παρέμβαση, δεν εκμεταλλεύτηκε ικανοποιητικά τις τρέχουσες ευκαιρίες και δεν ακολούθησε συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Καθήκον και μέλημά μας η αντιστροφή της εικόνας. Στόχος μας η εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και η εδραίωση της Περιφέρειας μας ως παράδειγμα προς μίμηση.

 

Το όραμα μας για το Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνει μια δυναμική περιφερειακή διοίκηση που όχι μόνο θα αφήσει έργο ως προϊόν στρατηγικής και συντονισμένης ενέργειας αλλά που θα έχει μια ισχυρή παρουσία με άποψη και ετοιμότητα να παράσχει τη συνδρομή της σε κάθε τομέα που ακόμη και αν δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της εντούτοις χρειάζεται τη συμμετοχή της.

 

Η Περιφέρεια ως θεσμός αποτελεί ταυτόχρονα μέρος της κεντρικής πολιτικής σκηνής άλλα στην ουσία αφορά και τους πιο απλούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Η διαμόρφωσή της, η δύναμή της, η δυνατότητά της να σχεδιάσει και να εκμεταλλευτεί τα νέα σύγχρονα επιχειρησιακά προγράμματα της δίνει τη δυνατότητα να θέσει στόχους, να χαράξει πορεία και να λειτουργήσει επιτυχημένα και προς όφελος των κατοίκων της.

 

Την τετραετία που έρχεται, αυτή που με την εμπιστοσύνη σας ζητάμε να πρωταγωνιστήσουμε, θέλουμε να κάνουμε κάθε νησιώτη μας περήφανο που ζει και εργάζεται εδώ, θέλουμε να δώσουμε λόγο για να επιστρέψει κάθε νέος άνθρωπος για να βρει ευκαιρίες στο Βόρειο Αιγαίο, θέλουμε να κάνουμε τον τόπο μας ισχυρό.

 

Τολμάμε να πιστεύουμε πως θα τα καταφέρουμε μαζί με τον καθένα από εσάς

Κάντε κλικ στις παρακάτω ενότητες, για να διαβάσετε περισσότερα.

Στρέφουμε το βλέμμα μας στην αειφόρο ανάπτυξη. Στη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού, με στόχο το βέλτιστο σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας και το ελάχιστο σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Θεωρούμε πως ο Αγροτικός – Αγροδιατροφικός τομέας και ο Τουρισμός μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακό μοχλό για τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και για αυτόν τον λόγο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς.

Θεωρούμε, επίσης, πως μια σειρά τεχνικών έργων (πχ οδικοί άξονες, βελτιώσεις λιμένων κ.α.) και άλλων πολιτικών (πχ βελτίωση συγκοινωνιών) θα εξυπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας, αφού θα ωφελήσουν επιμέρους τομείς (βλ. Τουρισμός, Εμπόριο κ.α.) και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Την ίδια στιγμή δεν κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα, η έρευνα και η ανάπτυξη, οι δρόμοι που ανοίγει μπροστά μας η 4η βιομηχανική επανάσταση στοιχειοθετούν την κατεύθυνση, που πρέπει να ακολουθήσουμε, αν δεν επιθυμούμε να είμαστε ουραγοί στο πέρασμα σε μια νέα εποχή.

Πιστεύουμε, άλλωστε, πως η ανάπτυξη έχει μια «ολιστική» διάσταση, συνεχώς εξελισσόμενη ως «έννοια» και «περιεχόμενο» και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η πολιτική μας θα έχει ως στόχο:

 • Την ενίσχυση του αγροτικού – αγροδιατροφικού τομέα και του τουρισμού.
 • Την συνδρομή της Περιφέρειας με τα μέσα, που διαθέτει, στην πραγματοποίηση επενδύσεων στον χώρο του τουρισμού των νησιών μας.
 • Την προώθηση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση εξαγωγών και πρωτοβουλιών διάθεσής τους στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό και σύνδεσή τους με τον τουρισμό.
 • Την καταγραφή και επίλυση προβλημάτων διακίνησης τοπικών προϊόντων μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Την ανάπτυξη υποδομών, που θα συνεισφέρουν στη μείωση του κόστους παραγωγής τοπικών προϊόντων και θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους και το εισόδημα των παραγωγών και το να γίνει η ενασχόληση και επένδυση στον πρωτογενή τομέα πιο ελκυστική.
 • Την ενίσχυση συνεταιριστικών σχημάτων.
 • Τη δημιουργία δομών και μηχανισμών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Τη λειτουργία δομών ενημέρωσης και συμβουλευτικής για θέματα επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια.
 • Την ανάληψη και στήριξη πρωτοβουλιών επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού, επιχειρηματιών κ.α.
 • Τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα Επιμελητήρια για την προώθηση δημιουργίας επιχειρηματικών ζωνών στα νησιά μας.
 • Ενίσχυση πρωτοβουλιών και ενεργειών όπως:
  • κοινωνική επιχειρηματικότητα, που θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα κοινωνικές προκλήσεις των νησιών
  • έρευνας και ανάπτυξης
  • εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
  • καινοτόμος – νεοφυής επιχειρηματικότητα κ.α.
 • Την υπεράσπιση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. ως νησιωτικό κεκτημένο και την επαναφορά του σε όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.
 • Διατήρηση και διεύρυνση του μεταφορικού ισοδύναμου.

Η αναπτυξιακή μας προσέγγιση, διατυπώνεται και στους επιμέρους τομείς, που καταγράφονται στο πρόγραμμά μας.

Σε μία γεωγραφική περιφέρεια που παραδοσιακά στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στον πρωτογενή τομέα και τα προϊόντα του, αποτελεί προτεραιότητα η βιωσιμότητά του αλλά και η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του όπου προκύπτει ανάγκη.

Ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από μικρές εκμεταλλεύσεις που χρειάζονται υποστήριξη ώστε να υιοθετήσουν, αλλά και να προσαρμοστούν, στις νέες τεχνολογίες. Πιστεύουμε στη νέα αγροτική οικονομία στην οποία θα κυριαρχούν, η ποιότητα (προϊόντων και υπηρεσιών) και η αειφορική-βιώσιμη ανάπτυξη, που στηρίζεται στον άνθρωπο της γνώσης αλλά και στις νέες τεχνολογίες, γνωρίζοντας τη σημασία και επιδιώκοντας την ισόρροπη ανάπτυξη, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη δίκαιη κοινωνία.

Συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι αρκετοί παραγωγοί, ομάδες παραγωγών ή μεταποιητές και συνεταιρισμοί κατάφεραν να δημιουργήσουν επώνυμα προϊόντα με εξωστρέφεια και προστιθέμενη αξία προωθώντας τα στις διεθνείς αγορές. Η Περιφέρεια οφείλει να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές και χρησιμοποιώντας τες ως μοντέλο καλής πρακτικής να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, παρακινώντας και άλλους παραγωγούς προς την κατεύθυνση αυτή.

Προτεραιότητά μας, η ανάπτυξη μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Περιφέρεια σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή καταρτίζει και υλοποιεί επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν:

 • Στην ενίσχυση της παραγωγής και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα ντόπια προϊόντα.
 • Στην προστασία της ιδιαίτερης ταυτότητας και κατοχύρωση των ΠΟΠ προϊόντων.
 • Στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αναβάθμιση του, αλλά και παράλληλα τη δημιουργία κινήτρου για την ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα.
 • Στην ενίσχυση υγιών μεταποιητικών πρωτοβουλιών που αφορούν τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.
 • Στη διερεύνηση ευκαιριών εναλλακτικών καλλιεργειών για παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων.
 • Στην σύνδεση έρευνας και παραγωγής – Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Στην ενίσχυση και συνεργασία με ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.
 • Στην ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας και των πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας.
 • Στην ενίσχυση των γεωργικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ.Α.ΟΚ) για την προστασία του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και επιστημονικής στήριξης των παραγωγών.

Η Περιφέρεια οφείλει να στηρίξει οικονομικά και να προωθήσει την ιδέα της δημιουργίας αγροδιατροφικών ενώσεων ανά νησί, τις οποίες ακολούθως θα θέσει κάτω από την ομπρέλα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, μέσα από την οποία θα διασυνδέσει το αγροτικό προϊόν με τον τουρισμό και με πολιτικές branding και marketing θα διασφαλίσει την εξωστρέφεια των παραγόμενων προϊόντων με στόχο την προώθηση τους σε νέες αγορές.

Τελικός στόχος, μετά την «οχύρωση» να περάσουμε στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού μέσα από τη διεύρυνση του αγροτικού τομέα.

Τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αποτελούν έναν ιδιαίτερο προορισμό, με διακριτές διαφορές σε σχέση με άλλα νησιά του Αιγαίου. Είναι τόπος με ασύγκριτη φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ιδανικός για επισκέπτες που αναζητούν πολλές διαφορετικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού, άλλα και τόπος παραγωγής εξαιρετικών προϊόντων. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οφείλουμε να τα ενισχύσουμε και να τα αναδείξουμε, χωρίς να εξαιρούμε ούτε ένα νησί.

Στόχος είναι το κατ’ εξοχήν ζητούμενο, η τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις είναι αυτονόητο πως μεταξύ τους πρέπει να έχουν συνέργεια, συνοχή και συμπληρωματικότητα. Επομένως δεν διαχωρίζουμε την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας σε επίπεδο υποδομών, δεδομένου ότι αυτά κρίνονται βασικά και απαραίτητα ως ζητούμενο και στην τουριστική αναπτυξιακή πορεία. Μείζονες τοµείς το οδικό δίκτυο, οι πύλες εισόδου, αεροδρόµια και λιµάνια, καθώς επίσης και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και οι υποδοµές προστασίας περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια καθορίζουμε τους στρατηγικούς μας στόχους σε επίπεδο χάραξης πολιτικής. Αυτοί είναι:

 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος (η ποιοτική διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος με έμφαση στη βελτίωση ποιότητας του σε όλα τα επίπεδα της προσφοράς του, από τις υποδομές έως την πιο μικρή σχετιζόμενη επιχείρηση)
 2. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ή αλλιώς διάχυση της τουριστικής κίνησης (ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, υποστήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού).
 3. Διατήρηση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων (ορθολογική χρήση, πρόληψη και αποκατάσταση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών βλαβών, διασύνδεση του τουρισμού µε τους λοιπούς παραγωγικούς τομείς, πρωτογενή και δευτερογενή)
 4. Αναμόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (εφαρμογή θεσμικών μέτρων, ενδυνάμωση των φορέων τουριστικής ανάπτυξης, ενίσχυση και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, αναμόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων)

Τελικός στόχος, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να παράσχουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν που θα μπορεί να καλύπτει και τις ανάγκες τουριστών υψηλών εισοδηματικών τάξεων και ειδικών απαιτήσεων.

Απαραίτητη η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με την τουριστική παιδεία και την κατάρτιση. Η διάδοση της ιδέας και η αλλαγή νοοτροπίας στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο και μόνιμη βάση.

Ταυτόχρονα, απαραίτητη η διερεύνηση της κοινής γνώμης, και της αντίληψης της τουριστικής εικόνας, οι απαιτήσεις των εν δυνάμει τουριστών.

Παράλληλα στοχεύουμε στη ζήτηση, στις αγορές. Βασικό εργαλείο είναι η επικοινωνιακή πολιτική και η προβολή. Η τουριστική προβολή αποτελεί ασφαλώς καθοριστικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας στην παγκοσµιοποιηµένη τουριστική αγορά, καθώς διαµορφώνει την εικόνα του τουριστικού προορισµού και συµβάλλει στη βελτίωση της θέσης του, ενώ παράλληλα διευκολύνει τις προσπάθειες διείσδυσης σε νέες (τουριστικές) αγορές ή τµήµατα αγορών. Η ενίσχυση της προβολής της τουριστικής εικόνας της Περιφέρειας, ως ενιαίος και αδιαίρετος τουριστικός προορισμός αποτελεί έναν επίσης κρίσιμο στόχο – προαπαιτούµενο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος.

Η εμπειρία ως τώρα από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή μας δείχνει σπατάλη πόρων για αποσπασματική διαφήμιση και καθόλου ανταγωνιστική προβολή.

Η συντονισμένη και διαρκής προβολή ολόκληρου του Βόρειου Αιγαίου είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει στο κοινώς επιθυμητό αποτέλεσμα. «Το Βόρειο Αιγαίο ως πολυσυλλεκτική εμπειρία», το Βόρειο Αιγαίο όπου μπορεί να συναντήσεις τα πάντα, από μεσαιωνικά χωριά, ως απολιθωμένα δάση, κι από ήλιο και θάλασσα έως μοναδικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε ουσιαστική συνεργασία με αυτοδιοικητικούς και ιδιωτικούς φορείς (Φορείς Τουρισμού, Ενώσεις Ξενοδόχων, Τουριστικών Πρακτόρων, Επιμελητήρια κλπ), πρόκειται να προχωρήσουμε από την πρώτη κιόλας μέρα στη διαμόρφωση μιας τουριστικής στρατηγικής, που θα έχει τους παρακάτω βασικούς άξονες:

 • Ενιαία προβολή των νησιών του Βορείου Αιγαίου ως προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διακριτές διαφορές κάθε νησιού ξεχωριστά. Ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά νησιά, που δεν έχουν προβληθεί όσο θα έπρεπε.
 • Ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού το οποίο θα συνεργάζεται με τους Φορείς Τουρισμού κάθε Περιφερειακής Ενότητας (βάση διαλόγου, παραγωγή προτάσεων, ενιαία πολιτική, μέσο άσκησης πίεσης σε θέματα που άπτονται του τουρισμού)  
 • Σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και τη γαστρονομία: τα τοπικά προϊόντα και η τοπική κουζίνα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος.
 • Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής και του κάθε νησιού ξεχωριστά, ένταξη μοναδικών μνημείων, αξιοθέατων, ιστορικών τοποθεσιών στο τουριστικό προϊόν.
 • Στήριξη ή/και διοργάνωση δράσεων που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες, να ενισχύσουν ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. αθλητικό, πολιτιστικό, αστικό, κρουαζιέρας, θρησκευτικό, ιατρικό, θερμαλιστικό, καταδυτικό, αναρριχητικό, περιβαλλοντολογικός κλπ) άλλα και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.
 • Δράσεις και πολιτικές για την ενίσχυση, βελτίωση και συνεχή εξέλιξη των τουριστικών υποδομών των νησιών (ξενοδοχειακές μονάδες κ.α.), τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών, φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Ενίσχυση τομέων, που εμμέσως μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού, όπως η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της Περιφέρειας και η συμμετοχή της σε σχετικές εκθέσεις ή άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, η διεκδίκηση επίλυσης προβλημάτων στις συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών, η σύνδεσή τους με κομβικής σημασίας σημεία (πχ Βόρεια Ελλάδα, μεγάλες πόλεις του εξωτερικού), έργα που υποστηρίζουν και συνδέουν πύλες εισόδου στα νησιά (βλ. οδικοί άξονες), ή βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

Τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα συγκοινωνιών, κυρίως στη μεταξύ τους σύνδεση άλλα και στη σύνδεσή τους με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προβλήματα αυτά λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τουρισμού, το εμπόριο, τη λειτουργία του διοικητικού τομέα – σε επίπεδο Περιφέρειας – άλλα και στην καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών. Το κόστος μεταφοράς είναι πολύ υψηλό, ο χρόνος ταξιδιού επίσης αποτρεπτικός. Αυτό κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη βελτίωσης της διασύνδεσης των νησιών, αλλά και της σύνδεσης των νησιών με τα μεγάλα αστικά κέντρα και την ηπειρωτική χώρα.

Ζητούμενο η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η αύξηση της επιχειρηματικότητας, η τόνωση του τουρισμού, αλλά και η αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης των νησιών μας ως τμήμα των θαλάσσιων διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η πολιτική μας περιλαμβάνει:

 • Τη διεκδίκηση καλύτερης ακτοπλοϊκής και αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των νησιών του Βορείου Αιγαίου, άλλα και των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα (κυρίως τη Θεσσαλονίκη)
 • Την άμεση λειτουργία εναλλακτικών μορφών μετακίνησης (βλ. υδροπλάνα)
 • Αξιοποίηση της θέσης των νησιών και των λιμανιών της, όχι μόνο σε τουριστικό άλλα και σε εμπορικό επίπεδο.
 • Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, με στόχο την ουσιαστική σύνδεση μεταξύ παραγωγικών και τουριστικών – πολιτιστικών πόρων με πύλες εισόδου – εξόδου των νησιών καθώς και με διοικητικά, επιχειρηματικά κέντρα και δημόσιες υποδομές υγείας.
 • Τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου των νησιών.

Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η συγκοινωνιακή σύνδεση των νησιών μας δημιουργούν σημαντικά προβλήματα τόσο στο έργο της Περιφέρειας, όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών, που επιβαρύνονται και οικονομικά. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, που προσφέρει η τεχνολογία, και να κάνουμε βήματα προς την υλοποίηση της «Ψηφιακής Περιφέρειας».

Την ίδια στιγμή, θέλουμε να δώσουμε χώρο συμμετοχής στους πολίτες των νησιών – ιδιαίτερα των νέων – στη διαβούλευση για τα σημαντικά ζητήματα της Περιφέρειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική μας περιλαμβάνει:

 • Τη μελέτη και «ψηφιοποίηση» διοικητικών λειτουργιών και συναλλαγών των πολιτών με την Περιφέρεια, για να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος των απαιτούμενων μετακινήσεων των πολιτών μεταξύ των νησιών.
 • Την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας, η οποία θα λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος κόμβος ενημέρωσης και υπηρεσιών μεταξύ της Περιφέρειας και των πολιτών άλλα και μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών της.
 • Τη λειτουργία online πλατφόρμας διαβούλευσης με τους πολίτες άλλα και πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι πολίτες ή ομάδες πολιτών θα μπορούν να αναδείξουν προβλήματα, να καταθέσουν προτάσεις και να δουν την πορεία εξέτασης των προτάσεων αυτών.
 • Τη δημιουργία και λειτουργία επίσημων λογαριασμών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα social media για την ενημέρωση και αλληλεπίδραση με τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Αποκεντρωμένη λειτουργία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με ουσιαστικές αρμοδιότητες στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.  
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής των Περιφερειακών Συμβούλων στα Περιφερειακά Συμβούλια με τηλεδιάσκεψη, η οποία ωστόσο δεν θα αντικαθιστά, άλλα θα συμπληρώνει τη φυσική τους παρουσία. Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται ξανά σε όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.
 • Τη μετάδοση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου (live streaming) για να μπορεί ο κάθε πολίτης των νησιών να τις παρακολουθεί.
 • Τη δημιουργία επιτροπών νέων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα – ιδανικά σε συνεργασία με τους Δήμους – οι οποίες θα μπορούν να καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για ζητήματα που αφορούν την Περιφέρεια.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστούν αυτά ένας ελκυστικός τόπος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους. Η γενική προσέγγισή μας και σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μας, άλλα κάνουμε και τους άλλους φορείς (Δήμους κ.α.) κοινωνούς του οράματός μας και συμμάχους στην υλοποίησή του.

Η προσέγγισή μας για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Βορείου Αιγαίου, άλλα και την προστασία του περιβάλλοντός μας περιλαμβάνει:

 • Τη συνεργασία με τους Δήμους των νησιών για την υλοποίηση έργων, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους
 • Την αντιμετώπιση προβλημάτων ενέργειας στα νησιά, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία, ηλιακή κλπ).
 • Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης των νησιών.
 • Την πρόκληση της αναγωγής των πολιτικών και των σχεδιασμών των «ανθεκτικών πόλεων» (resilient cities) σε επίπεδο νησιών (resilient islands) σε συνεργασία με τους Δήμους και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Την ενεργό συμμετοχή και κάθε απαραίτητη ενέργεια, από την πλευρά της Περιφέρειας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου.

Η κλιματική αλλαγή και η έξαρση των φυσικών καταστροφών ως συνέπειά της είναι πλέον πραγματικότητα.

Η Περιφέρεια μέσω της «πολιτικής προστασίας» πρέπει να δρα προληπτικά, με τα κατάλληλα έργα και οργανωτικά μέτρα, χωρίς να περιορίζεται όμως μόνο στην πρόληψη και την καταστολή των φυσικών καταστροφών.

Είναι επιτακτικό ο ρόλος της πολιτικής προστασίας να συνδεθεί άμεσα με το περιβάλλον, το οποίο όλο και περισσότερο πιέζεται απο τον ανθρώπινο παράγοντα τόσο σε μικροκοινωνίες όσο και στις πολιτικές των προηγμένων βιομηχανικά χωρών, που ουσιαστικά δοκιμάζουν τις αντοχές του πλανήτη.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει πλέον οργανωμένα και με τα κατάλληλα εργαλεία να αναλύουν τα νέα δεδομένα, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πυρήνες που προκαλούν αυτή την κλιματική αλλαγή.

Σε αυτά τα πλαίσια η πολιτική μας περιλαμβάνει:

 • Την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας.
 • Την ανανέωση, τον εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό του στόλου της.
 • Την έγκαιρη και πλήρη λήψη προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, για την προστασία του δασικού πλούτου των νησιών μας, που μεταξύ άλλων εμπεριέχει:
  • τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών, με ειδική μέριμνα για τις περιπτώσεις απειλής κατοικημένων περιοχών, σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Ελληνικό Στρατό, την ΕΛ.ΑΣ, εθελοντές δασοπυροσβέστες, διασώστες, ραδιοερασιτέχνες και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα.
  • Τα κατάλληλα τεχνικά έργα, όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, κ.α.
 • Την έγκαιρη κατασκευή και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και την λήψη αντιπλημμυρικών μέτρων
 • Τη συνεχή στήριξη εθελοντικών οργανώσεων πολιτών, με ειδική κατάρτιση, (βλ. Δασοπυροσβέστες, Διασώστες κλπ) οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.
 • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθή αντιμετώπιση περιστατικών και την αυτοπροστασία τους από την δική τους πλευρά.

Εστιάζοντας την προσοχή μας στα γιατί του μεταναστευτικού ζητήματος, κοινή διαπίστωση όλων μας ήταν η απουσία σχεδίου και συγκεκριμένης αντιμετώπισης του φαινομένου που λαμβάνει χώρα με ιδιαίτερη ένταση στα νησιά μας από το καλοκαίρι του 2015 έως και σήμερα.

Δεν εφαρμόστηκε καμία σοβαρή πολιτική αντιμετώπισης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές συνέπειες στις τοπικές κοινωνίες.

Η Περιφέρεια μπορεί να είναι ένας από τους εταίρους για τη διευθέτηση του τεράστιου αυτού ζητήματος.

Πάγια υποστηρίζουμε πως θα εργαστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό εργαλείο πίεσης προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νησιά μας και σε αυτά να γίνεται μόνο η υποδοχή  και ταυτοποίηση μεταναστών. Η αποσυμφόρηση είναι η βασική επιδίωξη, καθώς η φέρουσα ικανότητα των νησιών μας έχει προ πολλού ξεπεραστεί με όλες τις γνωστές συνέπειες.

Τα νησιά μας δεν μπορούν και δεν πρέπει να σηκώνουν το βάρος που θα έπρεπε να διαμοιραστεί σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για να γίνει αυτό πρέπει να πιέσουμε και οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου των αιτούντων να επιταχυνθούν.

Ο ουσιαστικός ρόλος της Περιφέρειας είναι αναπτυξιακός. Σε αυτό το αναπτυξιακό πλαίσιο μπορεί να κινηθεί προκειμένου να δημιουργήσει αντίβαρα στους τομείς που δέχτηκαν πίεση λόγω του μεταναστευτικού όπως ο τουρισμός κι η κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οφείλουμε με κάθε δυνατό τρόπο να πιέσουμε, προκειμένου:

 • Να αποσυμφορηθούν άμεσα τα νησιά μας.
 • Οι δομές φιλοξενίας να λειτουργούν εντός των ορίων χωρητικότητάς τους και να μην φιλοξενούνται σε αυτά, περισσότεροι άνθρωποι απ’ όσους μπορεί να υποστηρίξουν.
 • Να αναστρέψουμε το αρνητικό κλίμα, που δημιουργεί κακή εικόνα των νησιών μας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (βλ. Τουρισμος).
 • Να εξασφαλιστούν περισσότερες θέσεις εργασίας σε ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στα Γενικά Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας ώστε αυτό να επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, την ικανοποίηση των οποίων έχει επιφορτιστεί δυσανάλογα η υφιστάμενη δύναμη των φορέων αυτών. Να αξιοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε η Περιφέρεια να συνεισφέρει και άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση.
 • Να αποσυνδεθεί από το μεταναστευτικό ζήτημα ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.

Με τον πλέον σαφή τρόπο, δηλώνουμε τη διαφωνία μας με κάθε ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων κέντρων φιλοξενίας μεταναστών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο ζητούμενο που αφορά το απόλυτο παρόν αλλά και το μέλλον του τόπου μας. Αφορά τα παιδιά μας αλλά και εμάς τους ίδιους.

Σε επίπεδο Περιφέρειας ο αθλητισμός είναι παραμελημένος και έχει περιοριστεί μόνο σε χρηματοδοτήσεις σε μεμονωμένες προσπάθειες συλλόγων και αθλητικών διοργανώσεων.

Παρατηρούμε πως με την ιδιωτική πρωτοβουλία υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και σημαντική δραστηριότητα, που δείχνει πως εκτός από βούληση σε επίπεδο συλλόγων έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια σημαντική προεργασία απαραίτητη ως δυναμική για να εγγυηθεί ένα ανθηρό μέλλον.

Δουλειά μας είναι όχι μόνο να ενισχύσουμε το έργο τους, αλλά να συντάξουμε όλοι μαζί ένα σχέδιο σύμπραξης και προγραμματισμού των μελλοντικών δράσεων με στόχο την επιτυχημένη διοργάνωση τους, τη συμμετοχή του κόσμου και την εξασφάλιση ότι κάθε αθλητικό γεγονός στα νησιά μας θα είναι άλλη μια παρουσία της Περιφέρειας στον αθλητικό χάρτη και έξω από τα σύνορά μας.

Αυτή τη στιγμή τα νησιά μας έχουν ενεργούς αθλητές, αθλήτριες και ομάδες με εξαιρετικά υψηλές διακρίσεις σε στίβο, υδατοσφαίριση, μπάσκετ, κωπηλασία, κολύμβηση, ποδηλασία, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, πινγκ πονγκ, ταε κβον ντο, ιστιοπλοΐα κλπ, αν και προετοιμάζονται στην πλειοψηφία τους σε εξαθλιωμένες συνθήκες και παλιές, φθαρμένες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι η δρομολόγηση και κατασκευή σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε νησί, με προτεραιότητα όπου υπάρχει αποδεδειγμένα σαφής έλλειψη, προκειμένου να ενισχύσουμε την αθλητική δραστηριότητα, αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να φιλοξενηθούν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με συνδυαστικά οφέλη (βλ. τουρισμός).

Παράλληλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις οφείλουμε τη συντήρηση και αναβάθμισή τους, καθιστώντας τες ασφαλείς και σύγχρονες.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, η Περιφέρεια οφείλει να συνεργαστεί στενά με τους Δήμους των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Ο πολιτισμός ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της κοινωνίας μας παράγει “προϊόν” που ανήκει πρώτα στους κατοίκους των νησιών μας και στη συνέχεια στους επισκέπτες και θαυμαστές της μοναδικότητας αυτών.

Τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου χαρακτηρίζονται από την πλούσια ιστορία τους, διαθέτουν πλήθος μοναδικών μνημείων από κάθε περίοδο, αρχαία-βυζαντινή-νεώτερη, με έντονη βιομηχανική αλλά και λαϊκού πολιτισμού (φολκλόρ) κληρονομιά.  

Διαθέτουν σημαντικούς και μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, διάσπαρτους στα νησιά μας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιπλέον στα νησιά μας συναντάμε παραδοσιακούς οικισμούς, μοναστήρια, βιομηχανικά κτίρια και συγκροτήματα, βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, χειροτεχνίες (σαπωνοποιίες, ποτοποιίες, αγγειοπλαστική, κλπ) οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες όχι μόνο με το παρελθόν αλλά και με το παρόν του τόπου μας.

Οι χώροι αυτοί ήδη αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών.

Τη ίδια στιγμή το Βόρειο Αιγαίο διαθέτει σημαντική άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ήθη και έθιμα από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Ιστορικά έχει υπάρξει κοιτίδα ανάπτυξης τεχνών και γραμμάτων. Διαθέτει επίσης ιδιαίτερη γαστρονομία.

Ζητούμενο είναι η προβολή των παραπάνω και η αξιοποίηση τους όχι μόνο τουριστικά, αλλά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η ιστορία κι ο πολιτισμός είναι ζωντανοί οργανισμοί και μπορούν να αποτελούν μέρος της δραστηριότητας και της αναψυχής των κατοίκων μας κάθε ηλικίας.

Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε:

 • Συντήρηση, ανάδειξη και διασύνδεση αρχαιολογικών χώρων
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τους χώρους αυτούς
 • Ενίσχυση υπαρχόντων φεστιβάλ (μουσικά, ντοκιμαντέρ, συνεδριακού τύπου κλπ)
 • Παραδοσιακές εκδηλώσεις
 • Θέατρο
 • Σεμινάρια γραμμάτων και τεχνών
 • Θεματικά μουσεια, κέντρα πληροφόρησης

Σκοπός η ενοποίηση και η ενιαία λειτουργία τους η διασύνδεση τους και η δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, προκειμένου να παρέχεται μια δυνατή εμπειρία και στον ντόπιο αλλά και στον επισκέπτη με αμφίδρομα οφέλη και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Στόχος μας είναι να βγούμε από το «καλούπι» μας και να προσδώσουμε στην Περιφέρεια ένα εξωστρεφές και δυναμικό προφίλ. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμαστε να αναπτύξουμε συνεργασίες, με οργανώσεις και φορείς τόσο των νησιών μας, όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την κοινή δράση και την προσαρμογή και υιοθέτηση καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανοίγονται μπροστά μας.

Η πολιτική μας περιλαμβάνει:

 • Τη συνεργασία με τους Δήμους του Βόρειου Αιγαίου, για τη στήριξή τους, άλλα και την κοινή δράση προς όφελος των νησιών, των κατοίκων και των επισκεπτών τους
 • Στρατηγικές συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κοινές διεκδικήσεις και δράσεις.
 • Τη συνεχή συνεργασία με φορείς, οργανώσεις και ομάδες πολιτών για την κοινή κατάρτιση στρατηγικών και εφαρμογής τους.
 • Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το επιστημονικό του προσωπικό, ως τον σημαντικότερο επιστημονικό συνεργάτη για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας οράματος για το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και για την εφαρμογή πολιτικών δια βίου μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης των κατοίκων, και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με ζητήματα που αφορούν άμεσα τα νησιά μας.