Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Λήμνου

Κοντολάμπαδος Ιωάννης

Μουστάκας Γαρόφαλλος

Παλαμιδά Αδαμαντία

Σαρίδου Ουρανία (Ράνια)

Τουφού Μαγδαληνή