Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Σάμου

Αμουργιανός Κωνσταντίνος Νικόλαος

Δημητρέλια Ειρήνη

Ζογκού Αλεξάνδρα

Ζούμπος Χρήστος

Θάνου Ουρανία (Ράνια)

Κυριακού Ελένη

Λεμονής Ιωάννης

Ματθαίου Εμμανουήλ

Σκρίνος Αλέξανδρος (Αλεξανδρής)

Τριανταφύλλου Νικόλαος Κωνσταντίνος

Τσερέπα Άννα